งานลบพื้นหลังภาพสินค้า

       การลบพื้นหลังภาพสินค้าจะทำให้สินค้าดูโดดเด่นขึ้น ด้วยการคำนึงถึงคุณภาพงานเป็นหลักและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพสินค้า ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานทั้ง JPG และ PNG(ไม่มีพื้นหลังติดมากับตัวสินค้า) เพื่อลูกค้าสามารถนำภาพไปใช้กับสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆได้ในอนาคต

       ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางร้านใส่ลายน้ำเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในสินค้าชิ้นนั้นๆ ได้ฟรี โดยลูกค้าต้องส่งโลโก้หรือข้อความในการทำลายน้ำ และแจ้งตำแหน่งในการจัดวางอย่างชัดเจนก่อนเริ่มงาน

เป็นการทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณในเว็บไซต์ e-Commerce

Befor

After