ตัดต่อ ตกแต่งภาพแบบแยกส่วน

       การตัดต่อ/ตกแต่งภาพแบบแยกส่วน มักใช้กับงานเครื่องประดับ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความละเอียดระดับสูง ในการแยกส่วนตัวเรือนกับเพชรหรือพลอยเพื่อสามารถแต่งภาพ ปรับสีภาพในแต่ละส่วนแบบเฉพาะจุด ซึ่งแต่ละส่วนของเครื่องประดับจำเป็นต้องมีการปรับสีแตกต่างกันออกไป จึงจะได้ภาพที่สมบูรณ์

       ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเพชรหรือพลอยที่ต้องใช้  Pen Tool ในการตัดต่อแบบแยกส่วน โดยภาพเครื่องประดับของลูกค้าจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆทั้งสิ้น