บริการถ่ายภาพ

       เรามีทีมช่างภาพระดับมืออาชีพทั้งการถ่ายภาพสินค้าและภาพบุคคล รับงานถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่ โดยจะมีการตกลงราคา จำนวนชิ้นงาน และจำนวนรูปภาพที่ลูกค้าต้องการก่อนเริ่มงานอย่างชัดเจน ราคาขึ้นอยู่กับงานแต่ละประเภท

       หากเป็นการถ่ายภาพสินค้าที่ต้องนำมาตัดต่อรวมภาพในภายหลัง เช่น สินค้าเสื้อผ้าที่ต้องตัดต่อเสื้อด้านหน้าและด้านหลังเข้าด้วยกัน ขอให้ลูกค้าแจ้งก่อนล่วงหน้า

ไม่มีการปกปิดเรื่องราคา
ราคาเป็นไปตามที่ตกลงกันก่อนเริ่มงาน ไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมโดยไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้า