บริการออกแบบ

บริการออกแบบเว็บไซต์

       เราช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอบริการหรือสินค้าแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเจ้าของธุรกิจมักจะไม่ทราบถึงเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์เท่าที่ควร เราสามารถเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้วยการออกแบบ โดยทีมงานที่มีทักษะสูงในการออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์ หากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกที่จะนัดคุยงาน สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียดทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ Skype เพียงแจ้งให้เราทราบช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หากต้องการใบเสนอราคาการออกแบบทั้งเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บไซต์ที่ลูกค้าออกแบบด้วยตัวเองสามารถติดต่อได้ทาง info@dicutservice.com

 

บริการออกแบบโลโก้

       การออกแบบโลโก้ที่ดีควรทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความสนใจและสามารถจดจำธุรกิจนั้นๆได้ เราจึงใส่ใจในการออกแบบโลโก้ด้วยทีมงานมืออาชีพ โดยจะส่งตัวอย่างงานให้ลูกค้าเลือกถึง 3 แบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกโลโก้ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และยังสามารถแจ้งแก้ไขงานได้ถึง 3 ครั้ง ก่อนจะส่งงานที่สมบูรณ์ต่อไป

 

บริการออกแบบแบนเนอร์

       เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบแบนเนอร์ ทั้งการออกแบบแบนเนอร์เคลื่อนไหว Flash และวิดีโอแบนเนอร์ เรามีประสบการณ์ด้านการสร้างหน้าปกและกราฟิกอื่น ๆ สำหรับธุรกิจในทุกระดับ ซึ่งแบนเนอร์นั้นจะต้องสามารถดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดและข้อมูลของตัวแบนเนอร์

 

บริการออกแบบโบรชัวร์

       บริการออกแบบโบรชัวร์ของ Dicutservice จะช่วยให้บริษัท/ธุรกิจทุกขนาดสามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น ด้วยการออกแบบอย่างมืออาชีพ ทั้งโบรชัวร์ แคตตาล็อก สื่อโฆษณาอื่นๆ เรามีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบการออกแบบอย่างมืออาชีพภายในระยะเวลาและงบประมาณที่คุณกำหนด