เพิ่มแสงเงาหรือเงาสะท้อนให้กับรูปสินค้า

       การเพิ่มแสงเงาหรือเงาสะท้อนที่สร้างจากตัวสินค้าจะทำให้ภาพเกิดความโดดเด่น ลูกค้าสามารถเลือกระดับความเข้มของเงาได้ ทำให้ภาพที่ได้มีความลึกและมีมิติ ซึ่งมาจากการสร้างภาพสะท้อนที่เหมาะสมกับภาพงานผลิตภัณฑ์ของคุณ

โดยเราจะส่งตัวอย่างการสร้างเงาแบบต่างๆ ให้ลูกค้าเลือกก่อนการเริ่มทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

       สามารถลบรอยฝุ่นหรือส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกจากภาพสินค้า ทำให้ภาพสินค้าที่ได้ดูสะอาดขึ้นโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวสินค้า